Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek, çözümler üretip raporlayabilmek amacıyla aşağıdaki alanlarda hizmetlerimizi yoğunlaştırdık:

 • “Mortgage” İpotek Konut Edinim Sistemi
 • Bankaların Ticari Teminatları ve ikincil piyasalar için
 • Arazi, arsa, bina, toplu ve bireysel konut , rezidans, devre mülk, villa, dükkan, ofis, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, özel yurt, konaklama, turizm tesisleri, fabrikalar, endüstriyel, üretim tesisleri, enerji depolama, akaryakıt- lpg istasyonları, makine parkları, limanlar, dolum tesisleri v.b. kiralama ve alım-satım için
 • Kentsel dönüşümün ilanından- yapı kullanma izin belgesi ve oturum başlangıcınakadar tüm aşamalarında
 • Emlak vergisi rayiç değeri tespitlerinde,
 • Miras paylaşımı, Şirket Birleşme, Ayrılmalarında, Taksim ve Trampa İşlemleri ileBoşanma paylaşımlarında hakça paylaşım sağlamak için Değerleme yapmak
 • Yabancılara Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinde Danışmanlık Hizmeti sunmak.
 • Kamulaştırma, devletleştirme ya da özelleştirmeye konu taşınmazlar
 • Mahkemelerde bilirkişilik kapsamında
 • Tarihi eser röleve, restitüsyon ve renevasyon
 • Kooperatif, çoklu ortaklıklar için Şerefiyelendirme kapsamında Danışmanlık vedeğerlemeler yapmak
 • Okul, sinema, tiyatro, dershane, sağlık tesisi gibi sosyal donatılar
 • Kamu ve özel kurumların borçları, teminat portföyü
 • Yatırım stratejileri ve Pazar, yatırım, en etkin en verimli kullanım, taşınmaz projegeliştirme, hukuki durum tespiti, yönetme, bölgesel pazarlama ve fizibilite Raporları-Analizleri hazırlamak.
 • Yol, kanal su, isale, enerji nakil hatları, baraj gibi altyapı, kamulaştırma ya da irtifakhakkı tesis alanları
 • Bilgi sistemlerinin kurulmasında
 • Orman, kültür ve tabiat varlıkları alanları, kıyı kanunu uygulamaları, tapu-kadastro,imar, maden, iskan sorunlarına ilişkin Danışmanlıklar yapmak