Enerji Depolama, Akaryakıt-LPG İstasyonu Değerlemesi

Enerji piyasası sektörü diğer sektörlere göre gayrimenkul haricinde, hukuk ve işletme vepetrol piyasası kanununa tabi olma vb. gibi farklı unsurları içinde barındırmaktadır. Buunsurlar aşağıdaki başlıklarda toplanabilmektedir.

 • Gayri Sıhhi Müessese Lisansı
 • ÇED Raporu
 • Bayi – Dağıtıcı Sözleşmesi
 • EPDK Lisansı
 • İntifa Hakkı Süresi
 • İntifa Hakkı Süresi

Lisanslar ise aşağıdaki gibidir.

 • Rafinerici Lisansı
 • İşleme Lisansı
 • Madeni Yağ Lisansı
 • Depolama Lisansı
 • İletim Lisansı
 • Serbest Kullanıcı Lisansı
 • İhrakiye Teslimi Lisansı
 • Dağıtıcı Lisansı
 • Taşıma Lisansı
 • Bayilik Lisansı

Şirketimiz bir akaryakıt-LPG istasyonunun, istasyon projesinin, istasyona bağlıhak–faydaların (intifa hakkı, satış hacmi vb.), dolum tesisi veya rafinerinin belli bir tarihtekimuhtemel piyasa, kira veya talep edilen değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değerietkileyen nitelik, nicelik, makine parkı ve ekipman, piyasa koşulları gibi her türlü unsuruanaliz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılıolarak raporlayabilmekte ve deneyim, bilgi ve tecrübeye olarak hizmet vermektedir.