Danışmanlık Hizmetleri

Miras hukuku kapsamında adil paylaşım ve uzlaşma
Arabulucuk Kanunu kapsamında gayrimenkul, gemi, makine, envanter ve ekipman değerlemesi hizmetlerinde
Gayrimenkul Mevzuatı konusunda hukuki ve mali danışmanlık
İnşaat seviye ilerleme ve hakkediş tespitleri hususunda danışmanlık
Kat mülkiyeti kanunu kapsamında yönetim planı oluşturma ve profesyonel yönetim hususlarında danışmanlık
Arsa pay tespitleri, kat irtifakı ve kat mülkiyeti ve Tapu Sicili hakkında
Gayrimenkul vergi ve imar hakları hususunda danışmanlık hizmetleri hususlarında çözüm için hizmetinizdeyiz.