Gayrimenkul Değerlemesi

Kamu, tüzel veya özel kişiler mülkiyetinde bulunan gayrimenkul/gayrimenkullerin değişik ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla gayrimenkul ve gayrimenkul üzerindeki hak ve mükellefiyetlerin konusunda uzman kişilerce çeşitli değerleme yöntemleri kullanılarak belirli bir tarihteki olası değerinin bağımsız ve tarafsız olarak belirlenmesini ve rapor haline getirilmesini kapsayan değerleme hizmetidir.

Bu değerleme hizmeti aşağıdaki unsurları içermektedir;

 • Arazi, Arsa, Tarla, Bağ, Bahçe
 • Bina
 • Konut ve Konut Projeleri
 • Rezidans
 • Devre mülk
 • Villa
 • Dükkan, ofis, iş merkezleri
 • Alışveriş merkezleri
 • Oteller, özel yurt, konaklama, turizm tesisleri,
 • Fabrikalar, endüstriyel, üretim tesisleri
 • Kurumların borçları, teminat portföyü
 • Enerji Depolama, Akaryakıt – LPG istasyonları, makine parkları, liman tesisleri v.b.
 • Tarihi eser
 • Okul, sinema, tiyatro, dershane, sağlık tesisi gibi sosyal donatılar
 • Yol, kanal su, isale, enerji nakil hatları, baraj, liman gibi altyapı, kamulaştırma ya da irtifak hakkı tesis alanları
 • Kamulaştırma, kentsel dönüşüm, devletleştirme ya da özelleştirmeye konu taşınmazlar
 • Taşınmaz olarak kanun ve tüzelerle tanımlı olan tüm gayrimenkullerin değerlemesi