Makine Parkı, Gemi ve Ekipman Değerlemesi

Makine parklarını oluşturan; makine, ekipman, teçhizat, taşıt, yardımcı araç-gereçler her sektöre göre değişkenlik göstermektedir.

Şirketimizin makine ve gemi mühendislerinden oluşan profesyonel ekibi, makine, gemi ve teçhizatların değer tespit çalışmalarında yer almakta ve uzmanlıkları paralelinde tesislerde inceleme yapmaktadırlar.

Mevzuatımıza göre taşınmaz sayılan gemilerin de yerinde tespitini ve değer takdirini yapılmaktadır. Makine, ekipman ve Gemilerin

 • Üretim tarihi, menşei
 • Markası, bu markanın sektör içindeki tercih edilirliği
 • Üretiminde kullanılan hammaddenin menşei
 • Fonksiyonel demode olup, olmaması
 • Periyodik bakımlarının, bakım maliyetlerinin incelenmesi
 • Servis ve yedek parça sağlanma hızı ve fiyatları
 • Teknolojik gelişmişlik seviyesi, sektördeki gelişmişlik sıralamasındaki durumu
 • Alternatif sektörlerde kullanılabilinirliği
 • Taşınabilirliği
 • Taşıma sonrası montaj ve kullanıma geçiş süreci

Makine Parkı, Gemi ve Ekipman Değerleme alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Sanayi tesisleri
 • KOBİ ve imalathaneleri
 • Çimento tesisleri
 • Besi/süt çiftlikleri
 • Hastane donanım ve ekipmanları
 • Otel ekipmanları
 • Akaryakıt istasyonlarının ekipmanları
 • Rüzgar Enerjisi Santralleri
 • HES – Hidro Elektrik Santrallerinin değerlemesi
 • Balıkçı Tekneleri, Kuru Yük, Yolcu, Ham Petrol, Lng-lpg ve Ro-ro gemileri,Guletler,Motoryatlar ve tankerler ile gemi siciline kayıt edilen diğer taşınmaz mahiyetindeki gemiler.

Makina parkı, Gemi ve ekipman değerlemesi için yeterli bilgi, mesleki tecrübe ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.