Kurumsal

Değerleme Konusunda 12 yılı aşkın süredir Çınar bünyesinde binlerce rapor hazırlamışuzmanlara sahibiz;

Müşavirlik deneyim ve birikime sahip tecrübeli uzman kadro ile çalışıyoruz (Ortalama 22 Yıl);

Üniversite, kamu, özel sektör, şehir-imar planlama, tapu-kadastro deneyimine sahibiz;

Taşınmaz hukuku ve değerlemesi konusunda Ulusal ve Amerikan Eğitim Enstitüsü standartlarında eğitim almış rakipsiz kadroya ve deneyime sahibiz;

Bilimsel, doğru, güvenilir, sonuçları açık ve net raporlar hazırlıyoruz;

Tüm raporlarımızı ulusal ve uluslararası standartlara uygun hazırlıyoruz;

Zamanında, gecikmeden, hatasız iş teslim ediyoruz;

Taleplerinizi elektronik posta veya faks aracılığı ile alır almaz sizinle irtibata geçiyoruz. Bireysel kredi konusu raporlarını maksimun 3 günde teslim ediyoruz;

İlgili kurum ve kuruşullardan gerekli her türlü bilgi ve belge toplanması veya incelenmesini kendi kadromuzdaki uzman arkadaşlar ile yapıyoruz;

Her rapor aynı standartta kontrol edilip sadece ilgilisine elektronik posta ile değiştirilmeye karşı kilitli (PDF) olarak gönderiyoruz;

Sektörümüzle ilgili her türlü gelişimleri ve değişimleri sürekli izliyoruz.

Gelişimleri ve değişimleri sürekli izliyoruz.

Sürekli eğitimlerimizle aynı kalitede hizmet üretmeye devam ediyoruz.

İlkelerimiz

  • Uluslararası Değerleme Standartlarını gözeterek gelişmeleri ulusal yapımıza uyarlayarak yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermek,
  • Sadece Değerleme, Danışmanlık ve Müşavirlik hizmetlerinde bulunmak,
  • Daima bağımsız, titiz, dürüst, objektif, bilimsel ve güvenilir olmak,
  • Etik kurallara ve ilgili yasal düzenlemelerle uygun çalışmak,
  • Değerleme ve Müşteri bilgilerini yasal kapsamda sır olarak saklamak,
  • Ulaşılan sonuçları çıkar düşünmeksizin raporlamak,
  • Coğrafi Bilgi Sistemi oluşumunda, Gayrimenul ve Gayrimenkule Bağlı Değerlerin yönetimi,
  • Altyapı – Teknik Altyapı, Planlama, Kentsel Dönüşüm vb. taşınmazlara ilişkin yasal düzenleme ve uygulama çalışmaları yapmak.